Rozpoczeliśmy obsługę żurawiem wieżowym Liebherr  budowę komisariatu policji przy starówce w Warszawie.

Nasza firma podpisała kontrakt na obsługę budynku Klinika Stomatologii przy ul. Powązkowskiej 44 w Warszawie. Na tej inwestycji pracuje żuraw Jaso J52NS.

Podpisaliśmy umowę na obsługę żurawiem wieżowym Liebherr 63K budynku handlowego w Piasecznie. Żuraw wieżowy będzie pracował przez okres ok 4 miesięcy.

Nasza firma podpisała umowę na obsługę inwestycji przy ul. Ceramicznej w Warszawie. Na budowie pracuje żuraw Comansa LC 130.

1 2 3 10