Nasza firma podpisała kontrakt na obsługę budynku Klinika Stomatologii przy ul. Powązkowskiej 44 w Warszawie.
Na tej inwestycji pracuje żuraw Jaso J52NS.