Podpisaliśmy umowę na obsługę żurawiem inwestycji w Solcu k Baniochy.

Budowę obsługuje żuraw Liebherr 130 ECB