W piątek 18-10 planowany jest demontaż 2 żurawi Terex na budowie sądu okręgowego w Radomiu.

Rozpoczeliśmy obsługę 2 żurawi Jaso J 110 na inwestycji prowadzonej przez firmę Budimex w Płocku.

Rozpoczeliśmy obsługę żurawiem wieżowym Jaso J52NS na oczyszczalni ścieków  w Rzeszowie. Trwają intensywne prace na placu budowy.

Rozpoczęliśmy obsługę budowy żurawiem Jaso J 52NS w Nisku dla firmy SKANSKA. W dniu 29-07 zakończyliśmy obsługę żurawiem inwestycji dla firmy SKANSKA w Nisku. Żuraw został zdemontowany.

1 11 12 13 14 15