Podpisaliśmy umowę na dostawę i obsługę inwestycji w Radomiu. Na rozbudowie szpitala będzie pracował żuraw Jaso J 52NS.

Podpisaliśmy kontrakt na obsługę żurawiem wieżowym budowy przy ul. Kłobuckiej w Warszawie. Inwestycję obsługuje żuraw Liebherr 110 ECB.

Podpisaliśmy umowę i obsługujemy żurawiem Jaso J 52NS budowę apartamentu przy ul. Siewierskiej w Warszawie.

Podpisaliśmy umowę na obsługę żurawiem inwestycji w Solcu k Baniochy. Budowę obsługuje żuraw Liebherr 130 ECB

1 2 3 12