Podpisaliśmy umowę na dostawę i obsługę inwestycji w Radomiu.

Na rozbudowie szpitala będzie pracował żuraw Jaso J 52NS.