Podpisaliśmy umowę na dostawę i obsługę inwestycji w Radomiu.

Na rozbudowie szpitala będzie pracował żuraw Jaso J 52NS. We IX 2019 żuraw został zdemontowany.